Statuten

Deze statuten zijn vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 12 december 2012.
De Aartsbisschop van Utrecht heeft in een schrijven van 22 november 2013, nummer 2013.03503 goedkeuring gegeven aan deze statuten.

     NL|EN                                                                                                          PRIVACYVERKLARING     DISCLAIMER     © 2024 R.K. Kerkhof Zwolle